Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/94-083
Značka schváleného typu TSQ 142/94-083
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.06.1994
Názov meradla Jednovtokový vodomer na teplú vodu
Typ meradla Tamat
Žiadateľ Tatramat a.s. Poprad, SR
Výrobca HLS, Poľsko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk