Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 451/94-001
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 24.05.1994
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla Paltest JT 283 - LED/P
Žiadateľ
Výrobca Brisk a.s., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk