Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/91-1005
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 3
Dátum vydania 10.08.1994
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla Jm3-V/3, Jm3-V/3-k, Jm3-V/3-m
Žiadateľ Premex s.r.o., SR
Výrobca Premex s.r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk