Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 25/86-615
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 10.08.1994
Názov meradla Lopatkový suchobežný vodomer na teplú vodu
Typ meradla Jh2-V/2
Žiadateľ Premex s.r.o., SR
Výrobca Premex s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 9.8.2000
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk