Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/94-084
Značka schváleného typu TSQ 128/94-084
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 19.07.1994
Názov meradla Elektromechanické váhy pre váženie koľajových vozidiel
Typ meradla F92 - 1292
Žiadateľ Ferona a.s., ČR
Výrobca Ferona a.s., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk