Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu CS 17 20/91-862
Odbor merania 172 - tonometre
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 10.08.1994
Názov meradla Tonometer ortuťový
Typ meradla TONO 40 Color
Žiadateľ Chirana-Prema a.s., SR
Výrobca Chirana-Prema a.s., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk