Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/94-033
Značka schváleného typu TSQ 311/94-033
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.08.1994
Názov meradla Viacfunkčné kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného teplou vodou
Typ meradla Calmex
Žiadateľ Premex spol. s r.o., SR
Výrobca Premex spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2004
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk