Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 311/93-014
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 15.08.1994
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo merača tepla (vodná para, voda)
Typ meradla DAMATROL MC 512
Žiadateľ Valmet Automation Inc., Fínsko
Výrobca Valmet Automation Inc., Fínsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk