Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-017/T
Značka schváleného typu TSQ 142/93-017
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.05.1994
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla MP - 103
Žiadateľ Meris spol. s r.o., SR
Výrobca Meris spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 25.05.2004
Čas platnosti overenia 4 roky/6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk