Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-005
Značka schváleného typu TSQ 143/93-005
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.04.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla Superflo 2
Žiadateľ Sovtex Automatika, Rusko
Výrobca Sovtex Automation, Rusko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk