Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 222/93-001
Odbor merania 220 - etalóny elektrickej práce
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 15.05.1994
Názov meradla Meracia stanica s automatizovaným mikropočítačom na skúšanie elektromerov
Typ meradla CS-3F-200
Žiadateľ C&CS spol. s r.o., SR
Výrobca VČE Cejchovna Skuteč, ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk