Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/94-005
Značka schváleného typu TSQ 212/94-005
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 06.05.1994
Názov meradla Merací transformátor
Typ meradla CTE 123
Žiadateľ Západoslovenské energetické závody š.p., SR
Výrobca Arteche, Španielsko
Platnosť dokumentu 06.05.2004
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk