Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/94-097
Značka schváleného typu TSQ 142/94-097
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.08.1994
Názov meradla Vírový prietokomer fy Fisher – Rosemount na meranie prietoku a pretečeného objemu prehriatej a sýtej pary
Typ meradla 8800 Smart Vortex
Žiadateľ Fisher-Rosemount s.r.o., ČR
Výrobca Rosemount Inc., USA
Platnosť dokumentu 05.08.2004
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk