Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/172/93-008
Značka schváleného typu TSQ 172/93-008
Odbor merania 172 - tonometre
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.11.1993
Názov meradla Digitálny tonometer
Typ meradla Erka OS 90-30
Žiadateľ Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, SR
Výrobca Richard Kallmeyer Nachf. Bad Tölz, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk