Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/111/93-003
Značka schváleného typu TSQ 111/93-003
Odbor merania 111 - dĺžkové meradlá
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 18.08.1993
Názov meradla Meracie zariadenie pre meranie dĺžky plošných netkaných textílií
Typ meradla PS-02, na linke KVL-R
Žiadateľ Kiwa a.s., SR
Výrobca Kiwa a.s., SR
Platnosť dokumentu 1.8.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk