Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 311/92-1480
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 01.07.1994
Názov meradla Kompaktný merač tepla
Typ meradla CALMET 20
Žiadateľ KOMAC-CALL spol. s r.o., ČR
Výrobca KOMAC-CALL spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk