Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/94-006
Značka schváleného typu TSQ 212/94-006
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 23.09.1994
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla ASM-0 300/5, ASM-0 750/5, ASM-0 1500/5
Žiadateľ Transzvill k.f.t., Maďarsko
Výrobca Transzvill k.f.t., Maďarsko
Platnosť dokumentu 23.9.2004
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk