Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-003
Značka schváleného typu TSQ 142/93-003
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.04.1993
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla EVK - V
Žiadateľ Techem, SRN
Výrobca Techem, SRN
Platnosť dokumentu 22.04.2003
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk