Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/94-018
Značka schváleného typu TSQ 212/94-018
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.10.1994
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla AMT-0 50/5, AMT-0 75/5, AMT-0 800/5
Žiadateľ Transzvill k.f.t., Maďarsko
Výrobca Transzvill k.f.t., Maďarsko
Platnosť dokumentu 7.10.2004
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk