Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/94-024
Značka schváleného typu TSQ 221/94-024
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.09.1994
Názov meradla Trojfázový statický trojsystémový kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie
Typ meradla PQ 402...
Žiadateľ Enermet Oy, Fínsko
Výrobca Enermet Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 21.10.2004
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk