Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/94-103
Značka schváleného typu TSQ 142/94-103
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.09.1994
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla GSD
Žiadateľ ZUTE s.r.o., SR
Výrobca B METERS, s.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 22.9.2004
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk