Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/181/94-005
Značka schváleného typu TSQ 181/94-005
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.06.1994
Názov meradla Zvukomer
Typ meradla Norsonic 116
Žiadateľ Ing. Wolfgang Fellner, Rakúsko
Výrobca Norsonic, Nórsko
Platnosť dokumentu 31.12.2004
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk