Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/93-001
Značka schváleného typu TSQ 441/93-001
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 29.09.1993
Názov meradla Monitor rádioaktivity kvapalných výpustí
Typ meradla MR-100
Žiadateľ VILLA s.r.o., SR
Výrobca VILLA s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 6.9.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk