Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/94-082
Značka schváleného typu TSQ 141/94-082
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.06.1994
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné palivá
Typ meradla typový rad BMP 1000
Žiadateľ Benč, spol. s r.o., ČR
Výrobca Benč, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 30.6.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk