Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-023
Značka schváleného typu TSQ 128/93-023
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.06.1993
Názov meradla Plošinové váhy
Typ meradla Typový rad H (H 400 a H 600 - prevedenia P1, P2, P4 a P5)
Žiadateľ SEZ a.s., SR
Výrobca Slov. elektrotechnické závody a.s., Krompachy
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk