Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/94-007
Značka schváleného typu TSQ 321/94-007
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 29.08.1994
Názov meradla Odporové snímače teploty
Typ meradla MERET ST.
Žiadateľ MERET v.o.s., SR
Výrobca MERET v.o.s., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk