Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/140/93-021
Značka schváleného typu TSQ 140/93-021
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 06.05.1993
Názov meradla Skúšobňa prietokomerov
Typ meradla ELITEX 2
Žiadateľ Elitex š.p., ČR
Výrobca Elitex š.p., ČR
Platnosť dokumentu 31.5.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk