Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 128/91-1010
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 30.12.1993
Názov meradla Mostové koľajové váhy
Typ meradla Tenzona - Digitol
Žiadateľ Tenzona spol. s r.o., SR
Výrobca Tenzona spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk