Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 25/91-929
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 4
Dátum vydania 20.08.1994
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla Jh3-V/3 P
Žiadateľ Premex s.r.o., SR
Výrobca Premex s.r.o, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk