Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/94-101
Značka schváleného typu TSQ 142/94-101
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 06.09.1994
Názov meradla Jednovtokový bytový vodomer na teplú vodu
Typ meradla SPX 1.5
Žiadateľ Techem spol. s r.o., SR
Výrobca Spanner Pollux, SRN
Platnosť dokumentu 1.12.2004
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk