Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/140/93-006
Značka schváleného typu TSQ 140/93-006
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.04.1993
Názov meradla Skúšobné zariadenie pre overovanie vodomerov na teplú a studenú vodu
Typ meradla RPZ
Žiadateľ SMÚ ŠMI Bratislava, SR
Výrobca Zenner Wasserzählerfabrik, GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk