Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 01/88-652
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 06.10.1994
Názov meradla Skúšobňa prietočných meradiel Benzinol TZ Žilina - sekundárny etalón pretečeného objemu technických kvapalín 2. rádu
Typ meradla
Žiadateľ Benzinol a.s., SR
Výrobca Benzinol a.s., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk