Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-1428/ČSMÚ
Značka schváleného typu TCS 143/92-1428
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 28.06.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla EPP-91, model A, B1, B2
Žiadateľ Český plynárenský podnik s.p. Gas-měření, regulace o.z., ČR
Výrobca Český plynárenský podnik s.p. Gas-měření, regulace o.z., ČR
Platnosť dokumentu 31.8.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk