Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-030/D1/SMÚ
Značka schváleného typu TSQ 143/93-002
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 09.07.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač množstva plynu
Typ meradla Misy RSP
Žiadateľ Tranzitný plynovod, ČR
Výrobca SEA a.s., ČR
Platnosť dokumentu 30.5.1994
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk