Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-031
Značka schváleného typu TSQ 128/93-031
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 11.08.1993
Názov meradla Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny
Typ meradla DIBAL 400
Žiadateľ PORS, š.p., Praha, závod 081, SR
Výrobca Novatronic, S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk