Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 128/93-031
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 06.12.1993
Názov meradla Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej ceny a celkovej ceny
Typ meradla DIBAL 400, DIBAL 100
Žiadateľ PORS, š.p., Praha, závod 081, SR
Výrobca Novatronic, S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk