Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 31 15/91-864
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 3
Dátum vydania 17.12.1993
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla PREMACAL, PREMACAL D
Typ meradla KP 2, KP 2 D
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk