Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/92-1439
Značka schváleného typu TCS 128/92-1439
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 19.04.1993
Názov meradla Elektromechanické mostové váhy pre cestné vozidlá
Typ meradla MCI
Žiadateľ
Výrobca FERONA s.p., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk