Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/94-111
Značka schváleného typu TSQ 141/94-111
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.10.1994
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné palivá
Typ meradla rad F-LINE MPD
Žiadateľ Petroltecnica di R. Fässler SA, Švajčiarsko
Výrobca Petroltecnica di R. Fässler SA, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 31.10.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk