Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 141/92-1296
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 20.10.1994
Názov meradla Piestové prietočné meradlo s vysielačom impulzov fy Kienzle typu IG 2153-08
Typ meradla NP 1000
Žiadateľ Petroltecnica di R. Fässler SA, Švajčiarsko
Výrobca Nuovo Pignone S.p.A., Taliansko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk