Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/92-1266
Značka schváleného typu TCS 142/92-1266
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.03.1993
Názov meradla Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla VM 3-5 V/1
Žiadateľ
Výrobca Premex, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk