Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-151
Značka schváleného typu TSQ 128/95-151
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 26.01.1996
Názov meradla Elektronické obchodné váhy
Typ meradla DIBAL E
Žiadateľ PORS - WEST, spol. s r.o., SR
Výrobca DIBAL, S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu 26.1.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk