Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/95-152
Značka schváleného typu TSQ 143/95-152
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 13.05.1996
Názov meradla Elektronický batériový prepočítavač množstva plynu so záznamom dát
Typ meradla ELCOR-94
Žiadateľ ELGAS, s.r.o., ČR
Výrobca ELGAS, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 13.05.2006
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk