Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/95-187
Značka schváleného typu TSQ 143/95-187
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.01.1996
Názov meradla Membránový domový plynomer
Typ meradla BK4T PG
Žiadateľ Premagas, s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 10 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk