Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 141/92-1225
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 22.02.1996
Názov meradla Výdajné stojany so zariadením na odsávanie plynov a pár typu Elaflex
Typ meradla rad 363
Žiadateľ Tokheim B.V., Holandsko
Výrobca Tokheim B.V., Holandsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk