Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 128/92-1179
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 24.01.1996
Názov meradla Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti
Typ meradla FX-200, FX-2000, FY-200, FY-2000
Žiadateľ HELAGO, s.r.o., SR
Výrobca A & D Company Limited, Japonsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk