Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/451/94-007
Značka schváleného typu TSQ 451/94-007
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.01.1996
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla TECNOTEST 488
Žiadateľ EKOPROGRAM, s.r.o., SR
Výrobca Tecnotest s.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk