Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/93-836/5D/FÚNM
Značka schváleného typu CS 1410/90-836
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 5
Dátum vydania 19.05.1993
Názov meradla Výdajné stojany
Typ meradla rad 360, 370, 387, 390, 400
Žiadateľ Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN
Výrobca Wayne Dresser, Dresser Europe, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2000
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk