Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/123/96-180
Značka schváleného typu TSQ 123/96-180
Odbor merania 123 - bežcové váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.05.1996
Názov meradla Váha bežcová mostíková
Typ meradla VBO 15
Žiadateľ JANIŠ - elektronické zariadenia a váhy, SR
Výrobca KOVO Konice, ČR
Platnosť dokumentu 15.5.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk