Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-161
Značka schváleného typu TSQ 128/95-161
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 29.01.1996
Názov meradla Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. a 2. triedy presnosti, konštrukčné typy
Typ meradla KA BC 100, MB BC 100, BA BC 200, MA BC 200, MD BC 200
Žiadateľ B & F, s.r.o., SR
Výrobca Sartorius AG, SRN
Platnosť dokumentu 29.1.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk